Installatie Tracker (Installatiemonitor)

Wanneer u een app installeert, spoort Installatie Tracker alle wijzigingen aan uw systeem op.

  • Real-time opsporing: geen nood om momentopnames van het systeem te maken voor en na installatie.
  • Perfect nauwkeurig: de monitor gebruikt het kernelmodus stuurprogramma (dat enkel 'onze' processen opspoort).
  • Wanneer een opgespoorde app verwijderd wordt, verwijdert Verwijder Wizard elk apart spoor van de app zodat uw Windows volledig schoon blijft.
  • Real-time logbestand met gedetailleerde informatie over voortgang van installaties met functie Stoppen en Terugdraaien.

Hoe een installatie monitoren

Kan op 3 manieren gebeuren:

CrystalIDEA Uninstall Tool
Vanaf het snelmenu voor een installatiebestand
CrystalIDEA Uninstall Tool
Vanaf de onderste werkbalk
CrystalIDEA Uninstall Tool
Vanaf de het pictogram in de Windows Taakbalk

Ga normaal verder met de installatie terwijl Uninstall Tool uitkijkt. Het opsporen wordt automatisch gestopt wanneer alle processen beëindigd zijn, anders dient u deze manueel te beëindigen wanneer de installatie voltooid.

Na een succesvolle installatie verschijnt het nieuwe programma in de lijst met een markering 'Opgespoord', die erop duidt alle opgespoorde gegevens verwijderd worden van uw PC (in Verwijder Wizard) tijdens het verwijderen na het uitvoeren van het standaard verwijderprogramma (of bij gebruik van de functie Geforceerd Verwijderen):

CrystalIDEA Uninstall Tool

Voortgang Installatie

Wanneer een opgespoorde installatie in uitvoering is, wordt Uninstall Tool geminimaliseerd naar het systeemvak. U kunt het real-time voortgangsvenster echter bekijken door op het pictogram in het systeemvak te dubbelklikken of via het contextmenu in het systeemvak.

Detailed real-time log
Gedetailleerde real-time log

U kunt de opsporing van de installatie beëindigen met de optionele functie Revert:

Revert Traced Installation

Meerdere (ingesloten) installaties

Installaties kunnen vaak meer dan één programma tegelijk installeren. Installatie Tracker kan dergelijke situaties detecteren en behandelt ze op de volgende manier: wanneer de installatie voltooid is, geeft Installatie Tracker de lijst van geïnstalleerde apps weer, waarop de gebruiker het hoofdobject kan selecteren. Het hoofdobject wordt weergegeven in de lijst met Apps met een speciaal pictogram in de kolom 'Opgespoord', andere programma's worden behandeld als afhankelijk. Wanneer met een opgespoorde app met afhankelijke items verwijdert, verwijdert Verwijder Wizard ook alle opgespoorde gegevens van elk afhankelijk item. Indien nodig wordt er een speciaal waarschuwingsbericht weergegeven.

CrystalIDEA Uninstall Tool

Toegevoegde gegevens aan reeds opgespoorde installaties

Toevoegen van opgespoorde gegevens voor een reeds opgespoord programma wordt uitgevoerd via het contextmenu Opgespoorde Gegevens. Gegevens toevoegen kan gebeuren wanneer u:

Install Tracker, Append Traced Data

Na het specificeren van een uitvoerbaar bestand zet Installatie Tracker het opsporen en toevoegen van alle nieuwe gegevens verder nadat het geselecteerde uitvoerbare bestand zijn taak voltooid heeft.