AnyToISO Opdrachtregel

Zet een image/archief om naar ISO-bestand

Syntax:  anytoiso /convert [infile] [outfile]
Example: anytoiso /convert image.uif image.iso

Pak een image/archiefbestand uit

Syntax: anytoiso /extract [infile] [outfolder]

Wanneer u een ISO-bestand met meerdere bestandssystemen uitpakt, wordt het standaard bestandssysteem UDF. Er bestaat een mogelijkheid om te bepalen naar welk bestandssysteem uit te pakken in de laatste /fs parameter. Mogelijke waarden zijn iso9660, udf, xbox en hfs.

anytoiso /extract image.uif D:\image_extracted
anytoiso /extract image.iso D:\image_extracted /fs:iso9660 

Creëer ISO van CD/DVD/Blu-ray schijven

Example: anytoiso /fromcd F: image.iso 

Creëer ISO van een lokale map

Syntax: anytoiso /fromdir [infolder] [outfile] /label:<label> /fs:<fs>

Het is altijd beter om een volume label te bepalen voor de resulterende ISO. Het is ook mogelijk om de bestandssystemen van bestemming te bepalen in het resulterende ISO-bestand (standaard bestandssystemen zijn iso9660+joliet+udf) met de /fs parameter. Mogelijke waarden zijn iso9660, joliet en udf.

anytoiso /fromdir D:\folder image.iso /label:MY_IMAGE /fs:iso9660+joliet
anytoiso /fromdir D:\folder image.iso /label:MY_IMAGE /fs:udf

Voorbeeld van gebruik opdrachtregels op macOS

Voorbeeld batchbewerking op Windows

for /f %%f in ('dir /b *.zip') do anytoiso /convert %%f %%f.iso

Help weergeven bij gebruik van opdrachtregels

anytoiso /help